01

Basia Bruks

Tłumaczka literatury niemieckojęzycznej

Zapraszam do współpracy!

„Wyspiarze z ronda”

Opowiadanie młodego austriackiego pisarza, muzyka i slamera Eliasa Hirschla

Ze środka ronda w Quezon City nie ma ucieczki. Kto więc przypadkiem trafi w to miejsce, ten się już z niego nie wydostanie. Wyspiarze wykształcili własny język, własne obyczaje, a nawet własną religię. Prawie wszyscy noszą białe bojówki. 

Opowiadanie ukazało się w numerze 3565 (wiosna 2019) kwartalnika „Przekrój”.